Ekologija: Konkursom do park-šume na Adi Huji!

Veliki zalogaj – osim uklanjanja skladišta, šljunkara i nelegalnih objekata – biće i čišćenje nekadašnje deponije na kojoj preovlađuje građevinski otpad. Zato je već decenijama stanje životne sredine na tom području zabrinjavajuće. Mirijevski potok veliki je zagađivač rukavca jer je on godinama kolektor otpadnih i fekalnih voda. Na ovako loše prilike utiče i nemarnost mnogih sugrađana koji to mesto godinama koriste za istovar otpada, šuta, peska i šljunka.

Pročitaj više... Ekologija: Konkursom do park-šume na Adi Huji!