Uredbom Vlade Srbije, koja je usvojena dva dana pre Nove godine, a koju je potpisao Aleksandar Vučić bez ikakve prethodne javne rasprave (!), previđa se formiranje posebne policije * Odabir budućih „posebnih ili pomoćnih, podobnih policajaca“ biće, verovatno, vršen na osnovu partijske pripadnosti, odnosno, prednost će verovatno imati članovi i simpatizeri Srpske napredne stranke * Stručnjaci smatraju da će ta Vučićeva privatna odnosno partijska policija imati sve odlike nekadašnje Hitlerove tajne policije

ss-odredi-vucica-i-sline-2

Kako se navodi u Uredbi, posebnu policiju činiće lica koja nisu u radnom odnosu u MUP-u zarad obavljanja policijskih poslova.

Nad posebnom policijom skoro potpunu kontrolu imaće ministar unutrašnjih poslova.

Iako je predviđeno raspisivanje konkusa, ministar može bez konkursa da angažuje pomoćne policajce, a da bi bili angažovani dovoljno je da budu nezaposleni, stariji od 18, a mlađi od 50 godina i da imaju najmanje srednju stručnu spremu, u četvorogodišnjem trajanju.

Ministar imenuje članove komisije koji će birati pripadnike pomoćne policije. Članovi komisije biraju se iz redova Direkcije policije i Sektora ljudskih resursa.

ss-odredi-vucica-i-sline

Pripadici posebne policije ne moraju da deluju u svojim sredinama, već bilo gde na teritoriji Srbije i za vreme angažovanja primaju 70 odsto od prosečne zarade bez pripadajućih poreza i doprinosa u Srbiji, isplaćene u mesecu koji je prethodio angažovanju.

Oni će nositi oružje, policijske uniforme i službenu legitimaciju, koja se razlikuje samo u natpisu – umesto “policija” pisaće “pomoćna policija”.

Odabir budućih „posebnih ili pomoćnih, podobnih policajaca“ biće, verovatno, vršen na osnovu partijske pripadnosti odnosno prednost će imati članovi i simpatizeri Srpske napredne stranke.

Stručnjaci smatraju da će ta Vučićeva privatna, odnosno partijska policija, imati sve odlike nekadašnje Hitlerove tajne policije i zato je već zovu „Vučićev Gestapo“ koji će imati dužnost da sprečava ulične demonstracije protiv Vučićevog režima.

Uredbu možete pruzeti OVDE.

lajkujte-ga

ARHIVA

Gestapo je osnovan 26. aprila 1933. u Pruskoj. Sastavljen od profesionalnih policajaca vrlo brzo je pod Geringovim uticajem, a nakon Hitlerovog dolaska na vlast marta 1933, transformisan u politički instrument. Rudolf Diel je bio prvi vođa organizacije, koja je prvobitno nosila naziv „Odeljenje 1A pruske državne policije“.

Uloga Gestapoa je bila da istražuje i da se bori protiv svih aktivnosti koje predstavljaju opasnost za državu. Imao je ovlašćenje da istražuje izdaju, špijunažu i sabotaže, kao i slučajeve kriminalnih napada na Nacističku partiju ili na Nemačku.

Zakon je bio promenjen na način koji je dozvoljavao Gestapou da deluje bez ikakvog sudskog nadzora. Nacistički pravnik Dr Verner Best je izjavio da „Dok god Gestapo… sprovodi volju rukovodstva, dotle će se njegova delatnost smatrati legalnom.“ Gestapo je posebno bio izuzet od nadležnosti administrativnih sudova pred kojima su građani mogli da tuže državu i da traže od nje da se ponaša u skladu sa zakonom.

Najviše zloupotrebljavano ovlašćenje Gestapoa je svakako bilo -{Schutzhaft}- ili „zaštitni pritvor“ — eufemistički izraz za lišavanje pojedinaca slobode bez ikakvog prethodnog sudskog postupka, što je bio čest slučaj prilikom deportacija u koncentracione logore.