Kako da drastično umanjite troškove i zaštitite životnu okolinu?

PodeliTroškove – Grupna vožnja, grupno zadovoljstvo!

 Beograd, novembar 2012 – Carpooling je koncept podele troškova vožnje među fizičkim licima poznat širom sveta, a Wirenet ga je proširio novim funkcijama i podigao na viši nivo. U PodeliTroškove servisu, koji je sa radom počeo krajem 2010. godine, unete su poboljšanja, kao i  novine u dizajnu i funkcionalnosti, koje nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Akcenat je postavljen na uštedu i zaštitu životne sredine, a sve to u okviru njihove društvene mreže.

Ova internet stranica je berza ponude i potražnje, i namenjena je kroz multi jezičku podršku internet korisnicima širom sveta, a pomoću nje se na najbrži mogući način dolazi do ponuđene ili tražene vožnje. Korisnici su u prilici da lako, brzo i bezbedno pronađu ili ponude vožnju automobilom i podele troškove vožnje sa drugim članovima.

PodeliTroškove svojim jedinstvenim dizajnom, pruža korisnicima opciju da na jednostavan način vide ponuđene ili tražene vožnje, te da i sami predaju oglas. Registrovani korisnici ove društvene mreže imaju dosta dodatnih funkcija i opcija, što doprinosi lakoći rada i podizanju poverenja među članovima, ali ostavljena je mogućnost da i neregistrovani korisnici mogu da predaju oglas. Svim članovima se garantuje privatnost podataka, a oni sami mogu da odrede koji će se prikazivati u okviru zajednice. Ova društvena mreža ima sve neophodne elemente koji su prisutni i kod drugih mreža: povezivanje članova, trenutno slanje poruka, zid, grupe, forum, razmenu slika i videa, pa čak i mini blog.

Naprednu opciju predaje oglasa, gde korisnik može obeležiti da li želi da se vozi ili da vozi sa pušačem ili nepušačem, ili recimo, isključivo sa ženskom osobom, ili da vozi kućne ljubimce, su samo neki dodaci koji razlikuju ovaj servis od ostalih. Na kraju putovanja, vozač i suvozač ocenjuju jedan drugog, čime se podiže poverenje među članovima zajednice.

Prednost korišćenja ovog servisa je veoma lako izmeriti. Na stranici postoji kalkulator u koji se unosi mesto polaska i odredište, da li je vožnja u oba pravca, prosečna potrošnja i vrsta goriva i njena trenutnu cena, kao i broj osoba sa kojima želite da se vozite. U desnom delu se vide svi troškovi i sve uštede, kako novčano iskazane, tako i u uštedi emisije izduvnih gasova.

Jednostavan primer: ako se na i sa posla dnevno vozite 20 kilometara, auto troši 7 litara dizel goriva, a cena mu je 1,55 € i ako povezete samo jednu osobu sa sobom, na godišnjem nivou, a to je otprilike 230 radnih dana, možete da uštedite i do 250 €! Ukoliko je auto pun, tj. ako vozite još tri osobe sa sobom, ta ušteda se penje na 370 € po osobi! Pri tome, ušteda u osiguranju i troškovima održavanja, koji mogu biti čak i viši od troškova goriva, nisu uzeti u obzir. Novac sa kojim možete dosta toga da uradite, a uz to smanjuju se opterećenje infrastrukture, smanjuje se gužva i stres. Zamislite višegodišnje korišćenje? I ne zanemarite svoj odnos prema životnoj okolini.

Drugi, veoma bitan aspekat korišćena ovog servisa je doprinos zaštiti životne okoline. Zajednička vožnja u mnogome doprinosi smanjenju emisije izduvnih gasova i samim tim se daje značajan doprinos smanjenju efekta staklene bašte. Kao što se u kalkulatoru može videti, u datom primeru je ušteda oko 2500 kg po osobi na godišnjem nivou! Pored toga Wirenet , kao društveno odgovorna firama koja aktivno želi da doprinese zaštiti životne okoline, predviđenim programom “Miles & Trees”, za svakih pređenih 1000 milja PodeliTroškove članova zasadiće jedno drvo. Predviđeno je da se akcija sprovodi jednom godišnje u saradnji sa Pokretom Gorana Srbije.

PodeliTroškove ima za cilj da napravi interesnu zajednicu u kojoj će svi imati koristi, kako pojedinac, teko i celokupna zajednica i država. Pored uštede i zaštite životne okoline, ova zajednica pretače virtuelna poznanstva u stvarna prijateljstva, jer se ljudi kroz vožnju upoznaju i druže.

Webiste: http://www.podelitroskove.co.rs/

Facebook: http://www.facebook.com/PodeliTroskove

Twitter: @PodeliTroskove

Wirenet International

Međunarodno udruženje internet potrošača (IAIC) je Wirenet projekat, u kome se teži ka stalnom poboljšanju u pružanju usluga preko interneta kao postojećem trendu na tržištu, jer se današnja moderna komunikacija najčešće odvija upravo preko internet mreže. U svetu sve zahtevnijeg načina života mi nudimo uslugu koja će obezbediti brzu komunikaciju, jeftiniju reklamu, dostupniju prodaju i lakšu kupovinu usluga i proizvoda.

Kontakt:

Wirenet International doo

Kraljice Katarine 74/35

11030 Beograd

Srbija

Telefon: 0112545843

Website: http://wirenet.info

Facebook: http://www.facebook.com/Wirenet

Twitter: @Wirenetinfo

Šta mislite o ovome?

Ostavi komentar

Tvoja mejl adresa neće biti objavljena.


*