Povodom političkog montiranog procesa protiv Saše Mirkovića, objavljujemo u celosti saopštenje za javnost njegovog pravnog tima * Kršenje člana 27. i člana 31. Ustavom zajemčenog prava na slobodu u slučaju gospodina Saše Mirkovića!

U ime tima branilaca gospodina Mirkovića, obraćam se javnosti ovim saopštenjem i ukazujem na flagrantno kršenje člana 27. Ustava Republike Srbije kojim je svakome zajemčeno pravo na ličnu slobodu i bezbednost, jer se moj branjenik već puna tri meseca nalazi u pritvoru po rešenju Osnovnog Suda u Zaječaru a dokazni postupak prema mom branjeniku je završen 01.12.2017.godine.

advokatica Nataša Tošić
advokatica Nataša Tošić

Takođe, u slučaju gospodina Mirkovića prekršen je čl.31. Ustava Republike Srbije jer je navedenim članom Ustava propisano vreme trajanja pritvora i po istom pritvor mora trajati što kraće. U slučaju gospodina Mirkovića, Osnovni Sud u Zaječaru svojim nepostupanjem gleda da pritvor prema mom branjeniku traje što duže.

Dana 01.12.2017.godine okončan je glavni pretres, ja sam zatražila od postupajućeg sudije da se pređe na izlaganje završnih reči i objavljivanje presude, sve u skladu sa članom 507. stav 4. Zakonika o krivičnom postupku. Sud je odbio ovakav moj predlog i suprotno navedenim zakonskim propisima odredio 07.12.2017. godine kao datum za iznošenje završnih reči i objavu presude.

Na ročištu dana 01.12.2017. godine u ime tima branilaca gospodina Mirkovića podnela sam zahtev za ukidanje pritvora prema mom branjeniku iz razloga što je dokazni postupak završen. Postupajući sudija je spise predmeta odmah dostavio krivičnom- vanraspravnom veću Osnovnog Suda u Zaječaru radi odlučivanja o mom zahtevu. Do danas, o tome nije odlučivano. Rečeno nam je da su spisi predmeta u upravi Suda.

Takodje, dana 01.12.2017.godine podnela sam za Viši Sud u Zajecaru, a posredstvom Osnovnog Suda u Zaječaru žalbu na Rešenje postupajućeg sudije kojim je odbijen moj predlog da moj branjenik bude pušten na slobodu, uz polaganje jemstva.

Spisi predmeta su morali biti odmah dostavljeni Višem Sudu u Zaječaru, radi odlučivanja o žalbi. Do današnjeg dana spisi su u upravi Osnovnog Suda u Zaječaru. Nemamo odluku ni po zahtevu ni po žalbi. Nemamo kopiju zapisnika sa glavnog pretresa, kako bismo pripremili završne reči. Ne možemo da za svog branjenika izdejstvujemo Ustavno pravo na slobodu jer su spisi predmeta u Upravi Suda.

O ovakvom radu Osnovnog Suda u Zaječaru podneli smo dve pritužbe na rad Predsedniku Višeg Suda u Zaječaru, obratili smo se Predsedniku Apelacionog Suda u Nišu i Predsedniku Vrhovnog Kasacionog Suda Srbije i od imenovanih očekujemo odgovore:

– Zašto Osnovni Sud u Zaječaru pet dana drži spise predmeta i time mog branjenika gospodina Mirkovića u neosnovanom, nezakonitom i neustavnom pritvoru?

U ime tima branilaca gospodina Saše Mirkovića,

Advokat Nataša M. Tošić iz Zaječara